2. Komponenty

Hra Studená válka obsahuje následující komponenty:

 • 1 herní plán s mapou světa
 • 2 aršíky s herními žetony
 • 1 pravidla
 • 2 referenční karty hráčů
 • 110 karet
 • 1 podložka na karty
 • 2 šestistěnné kostky (červená a modrá)

2.1. HERNÍ PLÁN – MAPA SVĚTA

„Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna železná opona.“
– Winston Churchill

Evropa2.1.1. Mapa je rozdělena do šesti regionů: Evropa, Asie, Střední Amerika, Jižní Amerika, Afrika a Blízký východ. Region je chápán jako skupina geopoliticky spojených zemí většinou v blízkém geografickém sousedství. Evropa je rozdělena do dvou subregionů: Východní Evropa a Západní Evropa. Dva historicky neutrální státy (Rakousko a Finsko) jsou zařazeny současně do obou subregionů. Asie obsahuje subregion Jihovýchodní Asie. Země stejného regionu mají stejnou barvu. Subregiony jsou odlišeny jiným odstínem téže barvy.

Západní Evropa, Východní Evropa

POZNÁMKA: Ačkoli to není geograficky zcela správné, Blízký východ zde zahrnuje také Libyi a Egypt. Podobně Kanada a Turecko jsou zařazeny do regionu Evropa. V těchto případech dostalo politické zařazení přednost před geografickým.

2.1.2. Všechny události, pravidla a karty, které hovoří o Evropě nebo Asii, zahrnují také jejich příslušné subregiony.

2.1.3. Obdélníková místa na mapě s názvem příslušné země (nebo názvem bloku států) reprezentují jednotlivé státy nebo bloky států. Dále v textu bude takové místo na mapě jednoduše nazýváno stát nebo země. Každý stát je charakterizován číslem stability, které představuje stabilitu, míru nezávislosti a sílu dané země. Každý stát na mapě má dvě čtvercové oblasti pro umísťování žetonů s body vlivu: levý čtverec pro body vlivu USA, pravý pro body vlivu SSSR.

Státy

2.1.4. Klíčové země: Názvy běžných zemí jsou uvedeny tmavým písmem na světlém pozadí. Klíčové země fungují stejně jako běžné země, ale používají speciální pravidla pro bodování (10.1) a převrat (6.3). K usnadnění identifikace je název těchto zemí zvýrazněn světlým písmem na fialovém pozadí a červeným podkladem čísla stability.

2.1.5. Na mapě jsou dvě oblasti, které představují zeměpisnou polohu USA a SSSR. Na tato území nelze umístit žetony s body vlivu. Pro účely událostí a změny orientace (6.2.2) jsou však považovány za země sousedící s ovládanými zeměmi.

2.1.6. Státy jsou na mapě propojeny černými, červenými a hnědými čarami. Hnědými čarami jsou propojeny státy uvnitř regionu. Červené přerušované čáry spojují státy různých regionů. Černé plné čáry jsou spojnice supervelmocí se sousedními státy. Země se považuje za sousedící se všemi státy, se kterými je spojena čarou.

POZNÁMKA: Sousedství nemusí vždy odpovídat skutečné zeměpisné poloze. Některé země, které mají ve skutečnosti společné hranice, ve hře spolu nesousedí. Nejedná se o chybu na mapě - je to součástí mechanismů této hry, která odráží politickou situaci té doby.

Ovládání a vliv

2.1.7. Ovládané země: Každá země na mapě buď je, nebo není ovládána. Příslušná země je hráčem ovládána, jestliže:

 • hráč má v zemi větší nebo stejný počet bodů vlivu než je číslo stability dané země
  a současně
 • hráč má v zemi větší počet bodů vlivu než soupeř, a to nejméně o tolik bodů vlivu, kolik je číslo stability dané země.

PŘÍKLAD: K ovládnutí Izraele (stabilita 4) musí mít hráč v Izraeli nejméně 4 body vlivu a zároveň nejméně o 4 body vlivu více než má v Izraeli jeho soupeř.

2.1.8. Některé země mají v levém dolním rohu čtvercové oblasti pro umístění žetonů malé číslo na modrém nebo červeném pozadí. Tato čísla udávají počáteční počet bodů vlivu umísťovaných do příslušné země během přípravy hry. Počáteční body vlivu, které jsou rozdělovány podle hráčovy volby celému regionu, jsou uvedeny na mapě vedle názvu regionu (viz 3.2 a 3.3, kde je popsáno kompletní rozmístění bodů vlivu před začátkem hry).

2.2. KARTY

2.2.1. Ve hře je 110 karet. Na většině karet je uvedena operační hodnota karty, název a text události. Karty bez operační hodnoty jsou označeny jako bodovací a musí být zahrány během tahu, ve kterém byly rozdány nebo taženy.

2.2.2. Každá karta obsahuje symbol vyznačující, které supervelmoci přísluší událost karty:

 • Událost karty s rudou hvězdou se žlutým okrajem přísluší SSSR.
 • Událost karty s bílou hvězdou s modrým okrajem přísluší USA.
 • Událost karty s půlenou rudě-bílou hvězdou přísluší oběma stranám, respektive straně, která událost zahrála.

Ukázka karty

(Viz 5.2 – efekt zahrání karty, která přísluší protivníkově supervelmoci)

2.2.3. Karty mohou být zahrány dvěma způsoby: jako operace nebo jako událost.

2.2.4. U některých karet je za názvem červená hvězdička (*) a v dolní části červený text. Pokud je taková karta zahrána jako událost, je odložena na karetní podložku na místo pro odstraněné karty a nevstupuje už do hry.

2.2.5. Karty s podtrženým názvem se pokládají vedle herního plánu. Tam zůstávají do konce hry, nebo dokud není zrušen trvalý efekt jejich události.

POZNÁMKA: Hráči mohou pro vyznačení trvalé události využít očíslované žetony trvalých událostí, které lze pokládat například na počítadlo herních kol.

2.2.5.1. Modře podtržený název znamená událost, která trvá do konce hry, pokud není jiným způsobem před koncem hry zrušena.

2.2.5.2. Barva textu události určuje, jakému typu události text přísluší:

Černý text představuje běžnou jednorázovou událost.

Modrý text souvisí s trvalou událostí karty, na které je uveden, nebo s trvalou událostí jiné karty, na kterou odkazuje.

Zelený text souvisí s událostí karty, na které je uveden, a říká, že uvedená událost trvá do konce aktuálního kola (pokud není jiným způsobem před koncem kola zrušena).

2.2.6. Karty, které jsou odhozeny (nikoliv trvale odstraněny ze hry), jsou odkládány na karetní podložku na místo pro odkládací balíček.

2.2.7. Karty č. 104 až 110 jsou volitelné a do hry nemusí být zařazeny.

2.3. ŽETONY ZNAČEK

Hra obsahuje různé žetony značek, které usnadňují hru:

Žetony značek

2.3.1 Ve hře jsou používány následující zkratky:
VB – vítězné body
OB – operační body
BV – body vlivu

Předchozí kapitola ... Další kapitola ...