12. Varianta „Čínská občanská válka“

Varianta hry Čínská občanská válka vychází ze základních pravidel pro Čínskou kartu (9.0). Pokud se však pravidla této varianty dostanou do konfliktu s pravidly základní hry nebo s textem události na některé kartě, pravidla Čínské občanské války mají přednost.

Čínská občanská válka12.1. Pole Čínská občanská válka Toto místo na mapě se počítá jako území sousedící pouze se SSSR. Území patří do regionu Asie (nikoliv do Jihovýchodní Asie) a nemá žádný vliv na vyhodnocení bodovacích karet. Jediná akce, která se může týkat území Čínské občanské války, je operace umísťování bodů vlivu hráčem SSSR. USA nemohou žádným způsobem použít operaci nebo událost tak, aby se týkala tohoto území. Jakmile SSSR umístí na toto pole třetí bod vlivu, pro zbývající průběh hry už toto území nemá žádný význam. Žetony bodů vlivu jsou z tohoto pole vráceny do zásoby a po zbytek hry je toto území ignorováno.

12.2. Ovládnutí Aby hráč SSSR ovládal pole Čínská občanská válka, musí na něj umístit 3 body vlivu. SSSR umísťuje na toto území žetony vlivu stejným způsobem jako do ostatních zemí (6.1).

12.3. Důsledek ovládnutí Dokud SSSR neumístí 3 žetony vlivu na pole Čínská občanská válka (dokud toto území neovládá), Čínská karta není pro hru dostupná. Jakmile SSSR umístí na toto území třetí bod vlivu, získává Čínskou kartu připravenou okamžitě k použití a je zrušen zákaz zahrání událostí č. 31 „Rudé nebezpečí/Čistky“, č. 35 „Formózská rezoluce“ a č. 58 „Kulturní revoluce“. Pokud Čínská karta zůstane nedostupná až do konce hry, žádný z hráčů nemůže získat při závěrečném bodování vítězné body za držení Čínské karty.

12.4. Zakázané události

Dokud SSSR neumístí 3 žetony vlivu na pole Čínská občanská válka (dokud toto území neovládá), nemůže zahrát karty č. 31 „Rudé nebezpečí/Čistky“ a č. 58 „Kulturní revoluce“. Dále USA nemohou zahrát jako událost kartu č. 35 „Formózská rezoluce“. Uvedené karty lze však zahrát jako operace.

12.4.1. Zvláštní podmínka pro USA: Pokud SSSR neumístí 3 žetony vlivu na pole Čínská občanská válka a toto území tedy neovládá, události č. 76 „Konflikt na řece Ussuri“ a č. 71 „Nixon hraje čínskou kartu“ se řeší stejně, jako by USA vlastnily Čínskou kartu.

12.4.2. Pokud SSSR neumístí 3 žetony vlivu na pole Čínská občanská válka a toto území tedy neovládá, odečte si -1 od každého výsledku hodu kostkou při řešení události č. 11 „Korejská válka“.

12.4.3. Události, které jsou podle 12.4 nehratelné nebo zakázané, mohou být zahrány jako operace s využitím jejich operační hodnoty podle pravidla 7.5.

Volitelná pravidla

Během vývoje hry autoři testovali dále uvedená volitelná pravidla. Z různých důvodů však tato pravidla nebyla do konečné verze pravidel zařazena. Nicméně mohou zajímat hráče, kteří rádi zkoušejí různé varianty her. Pořadatelé turnajů mohou tyto principy zahrnout do turnajových pravidel hry, ale je třeba hráče o tom včas informovat.

Změna orientace

  • Země v jednotlivých regionech mohou být cílem operace změna orientace bez ohledu na aktuální úroveň DEFCON. Neplatí tedy regionální omezení pro změnu orientace uvedené pod stupnicí počítadla DEFCON.
  • Hráč, který je na tahu, neztrácí žádné body vlivu v zemi, která je cílem operace změna orientace.
  • Operační body mohou být použity k získání bodů vlivu i k hodu na změnu orientace běžným způsobem. Operaci umístění bodů vlivu však nelze využít v zemích, které byly během aktuálního akčního tahu cílem hodu na změnu orientace. Dále se operace změna orientace nesmí použít u zemí, do kterých byly v aktuálním akčním tahu umísťovány body vlivu.

Vesmírný závod

  • Během vesmírného závodu (zahrání karty na operaci vesmírný závod) se hráč může rozhodnout neházet kostkou, což znamená, že se nebude pokoušet o posun ve vesmírném závodu.

Pravidla vycházející z prvního amerického vydání hry

  • Počáteční vliv v Kanadě je pro obě supervelmoci nulový (0/0)
  • Všechny volitelné karty jsou vyřazeny ze hry (č. 104 až č. 110)
  • Místo textu na kartě č. 98 „Aldrich Ames“ je použit následující text: Hráč za USA odkryje karty, které má v ruce. SSSR je poté seřadí a USA je musí v nastaveném pořadí odehrát. USA nesmí zahrát po zbytek kola Čínskou kartu.

Předchozí kapitola ... Další kapitola ...