9. Čína

Čínská karta9.1. Roli Číny ve hře Studená válka zastupuje Čínská karta. Vždy jeden z hráčů, u kterého se momentálně Čínská karta nachází (lícem nahoru), může Čínskou kartu zahrát, jako by ji držel ve své ruce. Nepočítá se však do limitu karet v ruce.

9.2. Každé zahrání Čínské karty se počítá jako jeden z akčních tahů, které má hráč během kola k dispozici (viz 4.5, fáze D). Pokud hráč zahraje Čínskou kartu, může mu na konci kola zůstat v ruce více karet než obvykle.

9.3. Po zahrání je Čínská karta okamžitě předána soupeři lícem dolů. V aktuálním kole ji soupeř už nemůže zahrát. Na konci kola je otočena lícem nahoru jako připomínka, že ji v následujícím kole může soupeř zahrát.

9.4. Jestliže Čínská karta mění majitele v důsledku některé ze zahraných událostí, je předána soupeři podle podmínek stanovených v textu události.

9.5. Čínská karta nemůže být zahrána:

  • během fáze Vyložení karty,
  • pokud by to bránilo zahrání bodovací karty,
  • jako odhozená karta v důsledku některé z událostí.

9.6. K získání bonusu +1 k operační hodnotě karty musí být všechny operační body Čínské karty použity v Asii (včetně Jihovýchodní Asie).

9.7. Operační hodnota Čínské karty může být upravena jinými zahranými událostmi (7.4).

9.8. K zahrání Čínské karty nemůže být hráč nucen žádnou událostí ani nedostatkem karet v ruce během kola.

Předchozí kapitola ... Další kapitola ...