8. Úroveň DEFCON a vojenské operace

„Nezvyklá hra. Jediná cesta k výhře je nehrát“
– „Joshua“, počítač Severoamerického velitelství protivzdušné obrany z filmu Válečné hry

8.1. POČÍTADLO ÚROVNĚ DEFCON

8.1.1. Úroveň DEFCON vyjadřuje během hry stav jaderného napětí mezi supervelmocemi. Na začátku hry je na maximální hodnotě (mírová úroveň 5). Zvyšování a snižování úrovně DEFCON závisí na událostech a akcích hráčů. Jestliže úroveň DEFCON klesne na 1 ( jaderná válka), hra okamžitě končí.

8.1.2. DEFCON nemůže nikdy stoupnout nad úroveň 5. Jakákoli událost, která by měla zvýšit DEFCON nad úroveň 5, nemá na zvýšení úrovně vliv.

8.1.3. Pokud DEFCON klesne na úroveň 1, vypukne jaderná válka a hra okamžitě končí. Za pokles úrovně DEFCON je vždy zodpovědný hráč, který je právě na tahu a ten prohrává hru.

PŘÍKLAD: DEFCON je na úrovni 2 a USA zahrají „Olympijské hry“. SSSR bojkotuje olympijské hry. Úroveň DEFCON klesne na úroveň 1 a začne jaderná válka. Hráč USA jako aktivní hráč (hráč na tahu) prohrává hru.

Úroveň DEFCON

POZNÁMKA: DEFCON je zkratka stavu obranné pohotovosti USA - DEFense readiness CONdition. Čím je situace vážnější, tím nižší číslo vyhlašuje generální štáb pro stav obranné pohotovosti DEFCON.

8.1.4. Jakýkoli pokus o převrat v klíčové zemi snižuje DEFCON o 1 úroveň.

8.1.5. Aktuální úroveň DEFCON se nastavuje na počítadle na herním plánu. Jednotlivé úrovně znamenají pro hru následující omezení:

  • DEFCON 5: Bez omezení
  • DEFCON 4: Zákaz převratu a změny orientace v Evropě
  • DEFCON 3: Zákaz převratu a změny orientace v Evropě a Asii
  • DEFCON 2: Zákaz převratu a změny orientace v Evropě, Asii a na Blízkém východě
  • DEFCON 1: Konec hry. Hráč zodpovědný za snížení úrovně DEFCON (hráč na tahu) prohrává hru.

RadiacePOZNÁMKA: Hráči mohou do regionů umístit žetony značek omezení DEFCON jako připomínku zákazu převratů a změn orientace.

8.1.6. Fáze Zvýšení úrovně DEFCON: Pokud je DEFCON nižší než 5, na začátku kola je zvýšen o 1 úroveň (směrem k míru).

8.1.7. Zvýšení a snížení: Ve všech případech, kdy pravidla nebo text událostí přikazují zvýšit úroveň DEFCON, to znamená přesunout značku na počítadle DEFCON na políčko s vyšším číslem (směrem k míru). Snížit úroveň DEFCON naopak znamená přesunout značku na políčko s nižším číslem (směrem k jaderné válce).

8.2. POŽADOVANÉ VOJENSKÉ OPERACE

„Omezení? Proč si děláte starosti se záchranou jejich životů? Jde jenom o to zabít ty bastardy. Jestliže na konci války zůstanou naživu dva Američané a jen jeden Rus, pak jsme vyhráli."
– Gen. Thomas Power, Velitelství strategického letectva USA

USA, ZSRR8.2.1. Na konci každého kola musí mít hráč na počítadle požadovaných vojenských operací určitou hodnotu vojenských operací, které během kola zahrál. Pokud tuto podmínku nesplnil, vítězné body získává soupeř. Celková hodnota vojenských operací, které je třeba zahrát, je dána aktuální úrovní DEFCON na konci kola. Jestliže hráč zahraje během kola vojenské operace o menší hodnotě, než je požadováno, soupeř obdrží 1 vítězný bod za každý neodehraný operační bod vojenských operací. Jestliže jsou takto postiženi oba hráči, na počítadle vítězných bodů se aplikuje pouze čistý rozdíl v získaných vítězných bodech.

PŘÍKLAD: Ke konci kola USA spotřebovaly 2 operační body na vojenské operace. Jestliže je DEFCON na úrovni 4, SSSR získá 2 vítězné body za 2 chybějící operační body amerických vojenských operací.

8.2.2. Za vojenské operace jsou považovány převraty (6.3) a válečné události (7.6). Změny orientace nejsou vojenské operace.

8.2.3. Pokud jsou operační body zahrány při pokusu o převrat nebo pokud je zahrána válečná karta jako událost (např. č. 13 „Arabsko-izraelská válka“, č. 11 „Korejská válka“), hráč posune svou značku na počítadle požadovaných vojenských operací o tolik políček, kolik je operační hodnota zahrané karty.

8.2.4. Pokud hráč zahraje kartu jako operaci a je spuštěna válečná událost příslušící soupeři (5.2), soupeř posune svou značku na počítadle požadovaných operací podle textu události.

PŘÍKLAD: USA zahraje kartu č. 13 „Arabsko-izraelská válka“ jako operaci, zároveň tím však spustí válečnou událost příslušící SSSR. V souladu s textem události SSSR posune svou značku vojenských operací o dvě pozice dopředu.

8.2.5. Událost, která umožňuje zdarma provedení převratu, se mezi vojenské operace nepočítá.

Předchozí kapitola ... Další kapitola ...