11. Turnajová pravidla

Při hře s přáteli není třeba se turnajovými pravidly řídit. Nejsou povinná a slouží jen jako pokyny pro soutěžní turnaje v této deskové hře.

11.1.1. Hráči musí ukázat soupeři karty, které si drží do příštího kola. Tím se zabrání náhodnému nebo úmyslnému držení bodovací karty.

11.1.2. Hráč, který bude mít během kontroly držených karet v ruce bodovací kartu, způsobí jadernou katastrofu a okamžitě prohrává hru.

11.1.3. Podle turnajových pravidel získává během každého rozdávání první kartu hráč SSSR. Karty se rozdávají po jedné střídavě mezi oba hráče, dokud nemá každý hráč v ruce odpovídající počet karet.

11.1.4. Dražba určí, kdo bude hrát za jakou supervelmoc. Každý hráč napíše tajně na lístek název supervelmoci a číslo. Obě nabídky jsou pak současně zveřejněny. Pokud obě nabídky obsahují jinou supervelmoc, každý hráč si vezme svou stranu a začne hra. Pokud jsou supervelmoci v obou nabídkách shodné, pak bude za tuto stranu hrát hráč s vyšším číslem v nabídce. Jeho soupeř jako kompenzaci obdrží navíc tolik bodů vlivu, jaké je vítězné číslo nabídky. Tyto body vlivu hráč rozmísťuje až poté, kdy jsou rozmístěny všechny body vlivu během přípravy hry. Pokud jsou v obou nabídkách shodná čísla, strany jsou přiděleny losem. Hráč, který prohraje losování, obdrží dodatečné body vlivu podle výše uvedených podmínek.

11.1.4.1. Hráč smí umístit body vlivu, které získal dražbou pouze do zemí, kde má vliv na konci řádného umísťování bodů vlivu během přípravy hry podle základních pravidel. Současně nesmí umístit tyto dodatečné body vlivu do zemí, kde by svým vlivem přesáhl počet nutný k ovládnutí země o více jak 2 body vlivu.

PŘÍKLAD: Nacházíme se v okamžiku, kdy byla dokončena řádná fáze rozmisťování vlivu, ale ještě předtím, než se umísťuje vliv získaný v dražbě. USA mají nárok na body vlivu z dražby. USA mají 3 body vlivu v zemi se stabilitou 3 a SSSR zde má 1 bod vlivu. Jelikož jsou 4 body vlivu nutné k ovládnutí země, USA nemohou do této země umístit v konečném součtu více než 4+2 = 6 žetonů vlivu.

Předchozí kapitola ... Další kapitola ...