16. Často kladené dotazy - otázky k textům karet

č. 5: PĚTILETKA

Otázka: Je možné, aby hráč za SSSR zahrál ve svém posledním akčním tahu kartu „Pětiletka“ a byl tak nucen odhodit bodovací kartu, která by mu zbyla?

Odpověď: Je zakázáno ponechat si bodovací kartu. Hráč může použít kartu „Pětiletka“, aby byl přinucen odhodit bodovací kartu. Tento tah je obzvláště chytrý, pokud se jedná o bodovací kartu regionu, kde má hráč jen málo bodů vlivu.

č. 6: ČÍNSKÁ KARTA

Otázka: Je operační hodnota této karty 5 OB, pokud je použita k převratu nebo změně orientace v Asii? Musím oznámit předem, že budu všechny změny orientace provádět v Asii, nebo mohu počkat, provést v Asii změny orientace 1-4 a teprve poté provést i pátou v Asii?

Odpověď: Bonus se samozřejmě vztahuje na převrat provedený v regionu Asie. Pokusy o změnu orientace se oznamují postupně. Poté, co hráč použil tuto kartu na čtyři změny orientace v Asii, JEDINOU věc, kterou může se zbývajícím bodem udělat, je popáté hodit kostkou na změnu orientace v Asii.

Otázka: Může být Čínská karta odhozena následkem události č. 42 „Bažina“ nebo č. 44 „Past na medvěda“?

Odpověď: Ne, pravidlo 9.5 uvádí, že Čínská karta nemůže být odhozena v důsledku požadavku nějaké události.

Otázka: Je možné zahrát Čínskou kartu na postup ve vesmírných závodech?

Odpověď: Ano.

Otázka: Pokud hráč USA zahraje Čínskou kartu na postup ve vesmírných závodech, ovlivní to platnost události č. 35 „Formozská rezoluce“?

Odpověď: Ano, protože hráč USA zahrál Čínskou kartu, je zrušen efekt události č. 35 „Formozská rezoluce“.

Otázka: Můj spoluhráč tvrdí, že karta není dostupná na začátku hry. Můj názor je opačný. Podle mne může Čínskou kartu použít hráč za SSSR a to je také důvod, proč je umístěna lícem nahoru na jeho straně stolu. Kdo má pravdu?

Odpověď: Máte stoprocentní pravdu. Karta začíná hru lícem nahoru a je pod kontrolou hráče za SSSR.

č. 18: ZAJATÍ NACISTIČTÍ VĚDCI

Otázka: Počítá se tato karta jako pokus o postup ve vesmírných závodech?

Odpověď: Ne, limit počtu pokusů během kola platí pouze pro hraní karet jako operace s využitím operační hodnoty karty na postup ve vesmírných závodech. Události ovlivňující vesmírné závody se nepočítají do počtu pokusů o postup ve vesmírných závodech.

č. 24: INDICKO-PAKISTÁNSKÁ VÁLKA

Otázka: Pokud v žádné zemi nejsou žetony vlivu, nebo v jedné/ obou zemích jsou jen mé žetony vlivu, co nastane po zahrání této události?

Odpověď: Za událost získá hráč 2 vojenské operace, a pokud úspěšným hodem kostkou vyhraje válku, získá také 2 vítězné body bez ohledu na žetony vlivu. Platí to i pro ostatní válečné karty.

č. 26: VZNIK CIA

Otázka: Zůstávají karty hráče za SSSR odkryté v průběhu celého kola? Co se stane, pokud hráč za SSSR získá během kola nové karty?

Odpověď: Efekt této karty netrvá celé kolo. SSSR musí odkrýt karty pouze v okamžiku, kdy je událost „Vznik CIA“ zahrána.

Otázka: Co znamená text: „Poté USA mohou použít operační hodnotu této karty k provedení operace.”?

Odpověď: To znamená, že karty hráče za SSSR jsou odkryty a poté hráč za USA provede akci za jeden operační bod. Stejně jako tato událost funguje i událost č. 62 „Osamělý střelec“.

č. 31 RUDÉ NEBEZPEČÍ/ČISTKY

Otázka: Vztahuje se snížení operační hodnoty o 1 i na vesmírné závody? Pokud protivník získá operační body z události, kterou jsem zahrál, jsou i tyto body sníženy o jedna?

Odpověď: Snížení se vztahuje na jakékoliv využití operačních bodů, tzn. i na vesmírné závody. Operační body získané z události nejsou nijak ovlivněny.

Otázka: Pokud byla na hráče zahrána událost „Rudé nebezpečí/Čistky“, jak tato skutečnost ovlivní jeho vojenské operace? Pokud například zahraji „trojkovou“ kartu pro provedení převratu, bude hodnota převratu snížena o 1. Vojenské operace budou na hodnotě 2, nebo má hodnota karty přednost a vojenské operace budou na hodnotě 3?

Odpověď: Operační hodnota karet je snížena pro všechny případy jejich použití. Jedinou výjimkou jsou operační body získané z událostí - ty nejsou nijak ovlivněny.

Otázka: V pravidlech (pravidlo 8.2.3) stojí, že válečné události posunou žeton vojenských operací podle operační hodnoty karty. Podle textu přímo na kartě se však žeton vojenských operací posune o 2 pole. Co je správně?

Odpověď: Použijte pravidlo 5.5, které říká, že v případě konfliktu mezi textem karty a psanými pravidly má přednost text na kartě. Text válečné události definuje, o kolik polí se posune žeton a nijak se nevztahuje na operační hodnotu karty.

Otázka: Sovět zahraje ve fázi Vyložení karty událost č. 49 „Závidíme rakety“ a v prvním tahu událost „Rudé nebezpečí/Čistky“. USA musí ve svém prvním tahu použít získanou kartu č. 49 „Závidíme rakety“. Protože událost „Rudé nebezpečí/Čistky“ ovlivňuje všechny následné operační karty zahrané USA, bude se tato událost vztahovat i na kartu č. 49 „Závidíme rakety“ (protože byla zahrána ve fázi Vyložení karty ještě PŘED událostí „Rudé nebezpečí/Čistky“)? Má pro USA tato karta operační hodnotu 1 nebo 2?

Odpověď: Ačkoli byla kartu č. 49 „Závidíme rakety“ zahrána před událostí „Rudé nebezpečí/Čistky“, USA ve skutečnosti kartu použijí až PO zahrání této události a proto je její operační hodnota snížena na 1.

č. 32: INTERVENCE OSN

Upozornění: Pokud během fáze Vyložení karty vezmete tuto kartu soupeři pomocí události č. 67 „Prodej obilí Sovětům“, nemůžete ji zahrát s protivníkovou kartou a musíte mu ji tedy vrátit.
Pokud zahrajete kartu „Intervence OSN“ jako událost, musíte ji zahrát současně s kartou události spojenou s vaším soupeřem, bez ohledu na to, zda může událost nastat podle pravidla 5.2.

Otázka: Může hráč použít událost „Intervence OSN“ na kartu získanou díky události č. 67 „Prodej obilí sovětům“?

Odpověď: Ano. Postup bude následující:
1) Zahrání události č. 67 „Prodej obilí Sovětům“
2) Převzetí protivníkovy karty
3) Zahrání takto získané karty (současně s kartou „Intervence OSN“ nebo bez ní)
NEBO
3) Vrácení karty.

Otázka: Mohu použít událost „Intervence OSN“, abych zrušil událost v protivníkově tahu?

Odpověď: V žádném případě! Událost „Intervence OSN“ může být použita POUZE při současném zahrání karty z vaší ruky.

č. 33: DESTALINIZACE

Otázka: Pokud se přemísťují body vlivu, mohou být umístěny kdekoliv na herním plánu, nebo pro ně platí pravidla omezující umístění bodů vlivu?

Odpověď: Tento problém řeší pravidlo 6.1.1. Události, které umísťují nebo, jako v tomto případě, přemisťují body vlivu, umožňují jejich umístění kdekoliv. Umístění může omezovat pouze text příslušné události.

Otázka: Může být karta „Destalinizace“ použita k umístění bodů vlivu na pole Čínské občanské války (v případě, že je varianta Čínská občanská válka součástí hry)?

Odpověď: Ne, body vlivu mohou být umisťovány jen podle pravidel o operacích (pravidlo 6.1).

č. 35: FORMÓZSKÁ REZOLUCE

Otázka: Musí kterýkoliv z hráčů zahodit z ruky kartu „Formózská rezoluce“ poté, co hráč za USA zahrál Čínskou kartu?

Odpověď: Ne, karta „Formózská rezoluce“ je odstraněna ze hry pouze v případě, že byla dříve zahrána jako událost.

Otázka: Trvá-li efekt události „Formózská rezoluce“ i v desátém kole, považuje se při závěrečném bodování Taiwan za klíčovou zemi?

Odpověď: Ano.

č. 36: LOKÁLNÍ VÁLKA

Otázka: Pokud se protivník brání proti události „Lokální válka“, uplatňuje se jen jeden negativní modifikátor, bez ohledu na to, kolik sousedících zemí kontroluje?

Odpověď: Událost „Lokální válka“ funguje následujícím způsobem. Umožňuje zaútočit na zemi se stabilitou 1 nebo 2. Výsledek hodu kostkou je snížen o 1 za KAŽDOU sousedící zemi kontrolovanou soupeřem.

Otázka: Počítají se supervelmoci pro událost „Lokální válka“ jako sousedící země kontrolované soupeřem?

Odpověď: Podle pravidel 2.1.5 jsou na mapě dvě oblasti, které představují geografické rozložení USA a SSSR. Na tato území nelze umístit body vlivu, ale podle pravidla 6.2.2 jsou považovány za sousedící s ovládanými zeměmi pro účely událostí a změny orientace. (Zvláštní poděkování patří Davovi Rubinovi, který nám toto pravidlo připomněl).

č. 40: KUBÁNSKÁ RAKETOVÁ KRIZE

Otázka: Pokud tuto událost zahraji já, jako Sovět, kdy mohou USA odstranit dva body vlivu z Německa nebo Turecka? Mohou to provést během mého akčního tahu? Zůstává DEFCON na úrovni dva, pokud je tato karta odstraněna?

Odpověď: Text karty říká „kdykoliv” a to znamená i během vašeho akčního tahu. DEFCON nemusí zůstat na úrovni dva, ale pokud není karta odstraněna, váš protivník STÁLE nemůže provést převrat, aniž by prohrál hru. Jediný způsob, jak provést převrat bez okamžité prohry, je odstranit kartu nebo počkat do dalšího kola. Samozřejmě, pokud beznadějně prohrává, toto je způsob, jak může rychle ukončit hru.

Otázka: Kdo prohraje, pokud hráč za SSSR zahraje událost „Kubánská raketová krize“ a v dalším svém tahu zahraje událost č. 26 „Vznik CIA“ a hráč za USA se rozhodne provést převrat?

Odpověď: Pokud je hráč pod vlivem trvalé události „Kubánská raketová krize“ a rozhodne se provést převrat, prohrává hru. Nezáleží na tom, zda byl převrat iniciován soupeřovou kartou v jeho tahu. Text události má přednost před psanými pravidly (snížení úrovně DEFCON na 1, když je protihráč na tahu).

Otázka: Jak může hráč za USA zrušit tuto událost? Může odstranit 1 bod vlivu z Německa a 1 bod vlivu z Turecka?

Odpověď: Karta uvádí, že musí odstranit 2 body vlivu ze Západního Německa nebo Turecka, nemůže ji tedy zrušit odstraněním 1 bodu z obou zemí.

č. 42: BAŽINA a č. 44: PAST NA MEDVĚDA

Viz také příslušné dotazy k události č. 49 „Závidíme rakety“.

Otázka: Můžete mi jednoduše vysvětlit, jak postupovat?

Odpověď: Jistě. Postup bude následující:
1) Začátek vašeho tahu.
2) Pokud máte v ruce karty o operační hodnotě 2 nebo více, musíte jednu z nich zahodit (událost na odhozené kartě nemá ŽÁDNÝ efekt), poté následuje krok tři, jinak je váš tah u konce.
3) Hoďte si kostkou. Pokud je výsledek hodu menší než 5, efekt karty skončil a ve svém PŘÍŠTÍM tahu můžete pokračovat normálně ve hře.

Otázka: Jen pro objasnění těchto událostí. Nejdříve jsem se domníval, že se postupuje následujícím způsobem: „Odhodím 2+ operační kartu, hodím kostkou a pokud mi padne 6, můj tah skončí“. Můj spoluhráč ale tvrdí, že i v případě, kdy nehodím 6, stále mohu hrát normálně další kartu.

Odpověď: Pravdu máte vy. Jediné dvě akce, které můžete udělat během kola, je odhodit kartu a hodit si kostkou. Pokud hodíte méně než 5, můžete ve hře pokračovat až ve svém dalším tahu. Jestliže nemáte žádné karty, které by splňovaly požadavek hodnoty alespoň dvou operačních bodů, zdržíte se hry až do dalšího kola. Jedinou výjimkou jsou bodovací karty, které si nesmíte ponechat v ruce a musíte je zahrát. Pokud efekt karty přetrvává do dalšího kola, neovlivňuje fázi Vyložení karty. Karty, jejichž události jsou spojeny s vaším soupeřem, můžete odhazovat bez spuštění události (pravidlo 5.4) tak dlouho, dokud jejich operační hodnota odpovídá podmínce.

Otázka: Je úspěšný hod na zrušení efektu jedné z těchto dvou událostí jediná povolená akce v daném tahu? Nebo je možné, jakmile je událost zrušena, zahrát další kartu (jako operaci nebo událost) v rámci “běžné” akce?

Odpověď: „Běžnou“ akci lze zahrát až v následujícím tahu po zrušení trvalého efektu události.

Otázka: Ukončuje konec kola trvalé efekty událostí „Bažina“ / „Past na medvěda“ nebo pokračují i v dalším kole?

Odpověď: Konec kola neukončuje trvalé efekty těchto událostí. Odstraní je pouze úspěšný hod kostkou. Nezapomeňte, že žádná z těchto trvalých událostí neovlivňuje fázi Vyložení karty.

č. 47: JUNTA

Otázka: Pokud je karta zahrána jako událost, počítá se pokus o převrat zdarma mezi nutné vojenské operace?

Odpověď: Události, které umožňují zdarma hod kostkou na převrat, se mezi nutné vojenské operace nepočítají (pravidlo 8.2.5).

Otázka: Událost „Junta“ umožňuje umístit dva body vlivu do země ve Střední nebo Jižní Americe a dále buď pokus o převrat, nebo dva pokusy o změnu orientace. Může hráč rozhodnout o pořadí, v jakém bude hrát převrat/změnu orientace a umístění bodů vlivu, nebo musí být nejdříve umístěny body vlivu (protože je to uvedeno na kartě nejdříve)?

Odpověď: Pořadí je závazné (nejdřív body vlivu, poté hody).

č. 49: ZÁVIDÍME RAKETY a č. 50: MY VÁS POHŘBÍME

Důležité: Text karty „My vás pohřbíme!“ říká: „Pokud USA ve svém příštím tahu nezahrají jako událost kartu č. 32 „Intervence OSN“, SSSR získá 3 vítězné body…“. Tyto body jsou SSSR přiděleny před jakýmkoli přidělováním bodů USA. Text na kartě má přednost před pravidly 10.2.3/10.3.1.

Otázka: Jsme na úrovni Defcon 2. SSSR zahrají událost „Závidíme rakety“ a dostanou se na +18 bodů. Pak přichází událost „My vás pohřbíme!“. Co se stane? Podle textu na kartě by měl SSSR dosáhnout automatického vítězství.

Odpověď: Na kartě „My vás pohřbíme“ je podmínka pro získání 3 VB. SSSR získá vítězné body, pokud USA nezahrají událost č. 32 „Intervence OSN“. V tomto případě USA musí jako další zahrát „Závidíme rakety“. Protože událost č. 32 „Intervence OSN“ může být zahrána pouze s další kartou, je to stále teoreticky i prakticky možné. Nicméně, v obou případech by jako první nastala jaderná válka, protože DEFCON je událostí snížen, zatímco 3 VB musí počkat až do amerického tahu.

Otázka: Kdy získá hráč za SSSR vítězné body? Příklad: Skóre je na hodnotě -17. SSSR zahraje událost „My vás pohřbíme!“, která mu zajistí 3 vítězné body, jestliže USA nezahrají ve svém příštím tahu událost č. 32 „Intervence OSN“. USA tak nemohou učinit, ale mají kartu č. 4 „Skrčit se a přikrýt“, která jim dává 2 vítězné body. Kdy získám 3 VB za událost „My vás pohřbíme“? Jakmile hráč USA sdělí: „Nemám kartu č. 32 „Intervence OSN“ nebo také současně získá vítězné body za svou událost? V tomto případě jsou body na hodnotě 18 (3VB za moji událost, 2VB za jeho). V opačném případě bych dosáhl automatického vítězství.

Odpověď: Hráč SSSR získá 3 vítězné body, jakmile USA nezahrají událost č. 32 „Intervence OSN“. Protože událost „My vás pohřbíme“ byla zahrána ještě PŘED událostí č. 4 „Skrčit se a přikrýt“, musí být její text vyřešen jako první. SSSR tak dosáhne automatického vítězství.

Otázka: Viz předcházející otázka. Pravidlo 10.3.1, první odrážka říká: „Všechny vítězné body (pro oba hráče), které jsou přidělovány v průběhu události nebo bodovací karty, musí být použity dříve, než je určeno automatické vítězství“. Jak potom může za takovýchto podmínek hráč za SSSR vyhrát na automatické vítězství?

Odpověď: Hráč za SSSR vyhraje, protože VŠECHNY vítězné body získané událostí „My vás pohřbíme!“ jsou přiděleny. Vítězné body získané událostí č. 4 „Skrčit se a přikrýt“ nemohou být přiděleny ve stejný okamžik, protože se jedná o následující oddělenou událost.

Otázka: Jestliže USA zahrají ve svém posledním akčním tahu kartu č. 42 „My vás pohřbíme!“, obdrží SSSR 3 vítězné body?

Odpověď: Ne. Vítězné body SSSR jako důsledek této události mohou být přiděleny až v následujícím akčním tahu USA. Jestliže to byl poslední akční tah USA ve hře, body SSSR nebudou přiděleny.

Otázka: Jak se hráč pod vlivem trvalé události č. 42 „Past na medvěda“ nebo č. 44 „Bažina“ vypořádá s podmínkami události „Závidíme rakety“?

Odpověď: Hráč pod vlivem některé ze dvou uvedených trvalých událostí, proti němuž byla zahrána událost „Závidíme rakety“, MUSÍ tuto kartu odhodit (jestliže její operační hodnota nebyla snížena událostí č. 31 „Rudé nebezpečí/ Čistky“).

Otázka: Co se stane, pokud USA vyhrávají vesmírné závody, a sovětský hráč musí oznámit, jakou kartu zahraje ve fázi Vyložení karty a touto kartou je „My vás pohřbíme!“? Musí hráč za USA zahrát událost č. 32 „Intervence OSN“ během fáze Vyložení karty nebo během prvního akčního tahu? Karta přitom výslovně uvádí, že událost č. 32 „Intervence OSN“ nemůže být hrána ve fázi Vyložení karty.

Odpověď: USA zruší efekt události „My vás pohřbíme“, pokud zahrají událost č. 32 „Intervence OSN“ ve svém prvním akčním tahu. Je rozdíl mezi fází Vyložení karty a akčním tahem.

Upozornění: Hráč za USA může vytáhnout kartu č. 32 „Intervence OSN“ ze soupeřovy ruky pomocí události „Závidíme rakety“, události č. 85 „Hvězdné války“ nebo č. 67 „Prodej obilí Sovětům“. Pokud by s ní mohl zahodit i sovětskou kartu, zrušil by tím zisk vítězných bodů z události „My vás pohřbíme“.

č. 57: SMLOUVA ABM

Otázka: Jestliže byla karta „Smlouva ABM“ vyměněna během fáze Vyložení karty za kartu č. 49 „Závidíme rakety“, získá hráč čtyři operační body? Nebo jen událost na kartě ovlivní výši DEFCON?

Odpověď: Operace spojené s událostí (včetně hodů na převrat z událostí jako je například č. 47 „Junta“) jsou povoleny. Ve fázi Vyložení karty jen nelze zahrát kartu na operační body.

č. 59: KVĚTINOVÉ DĚTI

Otázka: Kdy přesně získává SSSR vítězné body z této karty?

Odpověď: Kvůli vysoké operační hodnotě této karty jsou všechny válečné karty hrané jako události nebo hrané na operační body předmětem penalizace ve výši 2 vítězných bodů (výjimkou je, pokud válečnou kartu nelze v důsledku některé z následných karet zahrát). Tato penalizace se nevztahuje na karty zahrané na postup ve vesmírných závodech.

č. 58: KULTURNÍ REVOLUCE

Otázka: Pokud SSSR získá pomocí události „Kulturní revoluce“ Čínskou kartu, lze Čínskou kartu ihned využít nebo se musí položit lícem dolů a tím pádem je nedostupná?

Odpověď: Pravidlo 9.4 uvádí, že pokud Čínská karta přechází na nového majitele v důsledku události, je předána LÍCEM NAHORU a nový majitel ji může okamžitě použít.

č. 62: OSAMĚLÝ STŘELEC

Otázka: Pokud je tato událost zahrána hráčem za USA a sovětský hráč použije 1 operační bod na provedení převratu v klíčové zemi (a tím sníží DEFCON na úroveň 1), kdo prohrává?

Odpověď: Jako hráč na tahu (zahrál kartu), prohrává hráč USA. Tuto kartu není rozumné hrát, pokud jste na stupnici DEFCON na úrovni 2 . Viz příklad v pravidlech 8.1.3, kde USA zahrají událost č. 20 „Olympijské Hry“ při úrovni 2 na stupnici DEFCON, SSSR bojkotuje olympijské hry a USA prohrávají, protože jsou na tahu.

Otázka: Co se stane v předchozím případě, pokud trvá efekt události č. 40 „Kubánská raketová krize“? Jinými slovy, co má přednost? Pravidlo týkající se události snižující DEFCON na úroveň 1 („Osamělý střelec“) nebo předchozí zahraná událost č. 40 „Kubánská raketová krize“?

Odpověď: Pokud je hráč pod vlivem trvalého efektu události č. 40 „Kubánská raketová krize“ a následně použije operační body na převrat, prohrává. Text události č. 40 „Kubánská raketová krize“ má přednost před standardním pravidlem.

Otázka: Co znamená fráze: “Poté můžete použít k provedení operací operační hodnotu této karty.”?

Odpověď: Jednoduše to znamená, že USA odkryjí své karty a hráč za SSSR provede operaci za jeden operační bod.

Otázka: Zůstávají karty USA odkryté po celý zbytek kola?

Odpověď: Následek této události netrvá celé kolo. USA musí odkrýt karty pouze v okamžiku, kdy je událost „Osamělý střelec“ zahrána.

č. 67: PRODEJ OBILÍ SOVĚTŮM

Otázka: Jestliže Sověti zahrají tuto kartu během svého tahu, mohou si USA zvolit vrácení náhodně vybrané karty pro získání operací (během tahu sovětského hráče)?

Odpověď: Událost je vyhodnocena, jako kdyby jí zahrály USA.

Otázka: SSSR zahrají událost „Prodej obilí Sovětům“ a hráč za USA si vytáhne kartu č. 46 „Jak jsem se naučil nedělat si starosti“. Může hráč za USA nastavit DEFCON na úroveň 1? Jestliže je hráč za SSSR na tahu, a pokud tedy hráč za USA nastaví Defcon na úroveň 1, prohraje SSSR?

Odpověď: Správně. Pokud je DEFCON na nízké úrovni, může být tato karta velmi nebezpečná.

Otázka: Pokud hráč za SSSR zahraje událost „Prodej obilí Sovětům“ a nemá přitom žádné karty v ruce, může hráč za USA použít kartu na provedení operací, ačkoli nevrátil žádnou kartu?

Odpověď: Ano, hráč za USA může využít operační hodnotu této karty k provedení operací.

Otázka: USA zahrají ve fázi Vyložení karty „Prodej obilí Sovětům“ a vidí kartu, kterou vyložil SSSR. Událost „Prodej obilí Sovětům“ má díky vyšší operační hodnotě přednost při provedení efektu. Pokud si USA od hráče SSSR vytáhnou kartu č. 103 „Přeběhlíci“, může být událost této karty okamžitě zahrána, aby byl zrušen efekt události karty vyložené SSSR?

Odpověď: Pokud se událost hráče za USA řeší PŘED vyložením karty sovětským hráčem, pak text události „Prodej obilí Sovětům“ umožňuje okamžité zahrání události č. 103 „Přeběhlíci“ a zrušení události vyložené karty. Pokud však byla událost SSSR již vyřešena, pak ji událost č. 103 „Přeběhlíci“ nemůže zrušit, protože již proběhla. Nemůžete změnit událost POTÉ, co již byla vyřešena, protože USA nemají stroj času ...zatím!

Otázka: Pokud je událost „Prodej obilí Sovětům“ zahrána ve fázi Vyložení karty nebo v akčním tahu, může být získaná karta zahrána na postup ve vesmírných závodech?

Odpověď: Ano, pokud má karta dostatečnou hodnotu operačních bodů (pravidlo 6.4.1). Obvykle nemohou být karty, které dávají operační body jako součást události (například karta č. 57 „Smlouva ABM“), zahrány na postup ve vesmírných závodech, protože nemohou být odhozeny, když je prováděna jejich událost. Karta „Prodej obilí Sovětům“ je výjimka, protože text karty umožňuje, aby byla získaná karta zahrána běžným způsobem.

č. 69: LATINSKOAMERICKÉ ESKADRY SMRTI

Otázka: Mají všechny protivníkovy převraty modifikátor -1, nebo jen ty, které proběhnou ve Střední a Jižní Americe?

Odpověď: Jen převraty v Jižní a Střední Americe.

č. 73: KYVADLOVÁ DIPLOMACIE

Otázka: V Asii kontroluji jen Severní Koreu. Můj protivník zahrál událost „Kyvadlová diplomacie“. Samozřejmě ztrácím Severní Koreu jako klíčovou zemi, ale jsem v Asii stále přítomný?

Odpověď: Ne, karta dočasně „odstraní“ celou zemi.

Otázka: Kdo vybírá zemi, která se nepočítá? Zásadní se tato otázka stává ve chvíli, kdy je Japonsko ovládáno Sověty, protože ti v tomto případě získávají extra bod za kontrolu země sousedící s velmocí USA.

Odpověď: Protože se jedná o událost USA, hráč za USA vybírá a hanba Spojeným státům, pokud ztratí Japonsko.

Otázka: Zabraňuje událost „Kyvadlová Diplomacie“ Sovětskému svazu v kontrole regionu, pokud kontroluje všechny klíčové země?

Odpověď: Pouze v případě karty č. 1 „Bodování Asie“. Je třeba připomenout, že událost „Kyvadlová Diplomacie“ nemá vliv na závěrečné bodování.

Otázka: Ovlivňuje tato karta bodování Jihovýchodní Asie?

Odpověď: Kdepak. Vztahuje se pouze na kartu č. 1 „Bodování Asie“ nebo na kartu č. 3 „Bodování Blízký východ“.

č. 77: „NEPTEJTE SE, CO MŮŽE UDĚLAT VLAST PRO VÁS…“

Otázka: Pokud si hráč pomocí této události vytáhne více bodovacích karet, než kolik mu zbývá akčních tahů, může si některou bodovací kartu ponechat v rozporu s pravidlem 10.1.5?

Odpověď: Ne. Hráč není ničím „nucen“ vytáhnout si více karet, než mu zbývá tahů. Neexistuje navíc žádné pravidlo, které by zakazovalo hrát více než jednu bodovací kartu během jednoho kola. Daný hráč by tedy při ponechání bodovací karty automaticky prohrál hru.

č. 80: “MALÝ KROK ...”

Otázka: Text karty říká, že vítězné body získám jen z druhého políčka závodů. Znamená to, že v případě, kdy skončím na políčku, které není obodováno vítěznými body a obsahuje jen speciální schopnost, vše, co získám, je jen posun na počítadle vesmírných závodů?

Odpověď: Ne, pokud druhé políčko obsahuje speciální schopnost a vy jste dosáhl tohoto políčka jako první, získáváte danou schopnost. Text události má pouze zabránit tomu, aby hráči získávali vítězné body z více políček současně.

č. 92: TERORISMUS

Otázka: Pokud je událost „Terorismus“ zahrána poté, co byla v předcházejících tazích zahrána událost č. 82 „Krize amerických rukojmích v Iránu“, jsou další karty odhazovány také náhodně? Odpověď: Ano.

č. 94: ČERNOBYL

Otázka: Událost „Černobyl“ říká, že hráč za SSSR nesmí zvýšit svůj vliv prostřednictvím umístění žetonů vlivu za operační body. Znamená to, že hráč za SSSR může stále v regionu provádět převraty a při úspěchu odebírat žetony vlivu protivníka, ale v důsledku události nesmí přidávat své vlastní?

Odpověď: Událost „Černobyl“ se týká pouze umisťování vlivu za operační body. Změny orientace nepřidávají body vlivu a tak je hráč za SSSR může provádět. Převraty jsou povoleny a hráč může přidat body vlivu, pokud je při převratu úspěšný. Hráč za SSSR také může přidávat do daného regionu body vlivu jako důsledek zahrání událostí, které takové umístění vlivu umožňují.

č. 96: STRHNĚTE TUTO ZEĎ

Otázka: Může být “převrat zdarma” proveden bez ohledu na omezení úrovně Defcon?

Odpověď: Pokud karta uvádí, že hráč může provést převrat nebo změnu orientace v určitém regionu, může tak učinit bez ohledu na stav DEFCON. To ale neznamená, že hráč může ignorovat následek převratu v klíčové zemi. V textu události to sice není zmíněno, ale převrat v klíčové zemi v Evropě snižuje Defcon.

Upozornění: Je třeba připomenout, že převraty zdarma se nepočítají do požadovaných vojenských operací (pravidlo 8.2.5).

č. 100: VÁLEČNÉ HRY

Otázka: Pokud je zahrána událost „Válečné hry“, dojde k závěrečnému bodování?

Odpověď: Pokud hráči nedojdou do desátého kola, nedochází k závěrečnému bodování. V případě události „Válečné hry“ hra okamžitě končí.

Otázka: Může být karta „Válečné hry“ zahrána jako událost bez efektu a odstraněna ze hry, jestliže je DEFCON na úrovni 3-5?

Odpověď: Karta „Válečné hry“ může být zahrána jako událost pouze v případě, že aktuální úroveň DEFCON je 2 - s důrazem na “POUZE”. Proto při úrovni DEFCON 3-5 nebude karta odstraněna.

Otázka: Text události „Válečné hry“ je trochu matoucí. Jaké možnosti s touto kartou vlastně hráč má?

Odpověď: Slovíčko „můžete“ znamená možnost, nikoli povinnost. Proto se hráč může rozhodnout ukončit hru s tím, že věnuje soupeři 6 VB. Může se také rozhodnout neukončit hru, poté co věnuje soupeři 6 VB. A konečně hráč se může rozhodnout neukončit hru a nemusí dát soupeři 6 VB.

č. 103: PŘEBĚHLÍCI

Otázka: Co se stane, pokud sovětský hráč zahraje událost „Přeběhlíci“ ve fázi Vyložení karty?

Odpověď: Nic. Událost „Přeběhlíci“ zruší sama sebe a nemá tak během fáze Vyložení karty žádný efekt a sovětský hráč promarnil příležitost věnovat USA 1 vítězný bod v případě, že by zahrál tuto kartu později během svého akčního tahu.

Otázka: Pokud je karta „Přeběhlíci“ zahrána na postup ve vesmírných závodech, získávají USA vítězný bod?

Odpověď: Pravidlo 6.4.5 uvádí, že událost zahraná na postup ve vesmírných závodech je zrušena. Proto událost, která by normálně dala USA vítězný bod, neproběhne. USA proto nezískají vítězný bod.

Otázka: Pokud karta SSSR, vyložená během fáze Vyložení karty, má větší operační hodnotu než karta „Přeběhlíci“, bude její událost také zrušena?

Odpověď: Ano.

Otázka: Pokud hráč za USA nevyložil kartu „Přeběhlíci“, ale tato karta byla zahrána díky jiné kartě vyložené během fáze Vyložení karty, je událost SSSR zrušena?

Odpověď: Jestliže událost, díky které byla zahrána karta „Přeběhlíci“, proběhla před událostí SSSR, pak je tato událost zrušena. Pokud už proběhla událost SSSR, pak tomu tak není.

Předchozí kapitola ... Další kapitola ...