14. Příklad hry

Následující příklad představuje část finále hry během online turnaje asociace Boardgame Players’ Association, kterého se účastnili dva nejlepší hráči Studené války v USA – Chris Withers a Stefan Mecay. Stefan vyhrál do roku 2009 každý turnaj ve Studené válce pořádaný v rámci mistrovství World Boardgaming Championships, kdežto Chris byl jediným hráčem, který Stefana porazil v kvalifikačních kolech tohoto turnaje. V roce 2009 jej porazil v semifinále mistrovství World Boardgaming Championships, které potom i vyhrál.

V této hře nebyly použity žádné volitelné karty. Navíc oba hráči dražili, za koho budou hrát. Chris vyhrál dražbu a vybral si Sověty. Stefan si vzal, co zbylo, ale díky dražbě jeho USA začaly hru s pěti dalšími žetony vlivu. Tyto body mohly být umístěny jen do zemí, do kterých lze umístit vliv v průběhu přípravy hry.

S ohledem na lepší přehlednost uvádíme v závorkách počet žetonů vlivu v jednotlivých zemích po jednotlivých akcích. Číslo před lomítkem představuje počet bodů vlivu USA a za lomítkem počet bodů vlivu SSSR (USA/SSSR). Tučně zvýrazněný počet bodů vlivu spolu se zkratkou „ovl“ znamená ovládání země. Body vlivu jsou označovány BV, vítězné body VB a operační body OB. Počet bodů na počítadle vojenských operací bude označován VO (vojenské operace).

Počáteční rozmístění SSSR: 4 BV umístěné do Polska (0/4ovl), 1 BV do Východního Německa (0/4ovl), 1 BV do Jugoslávie (0/1).

Počáteční rozmístění USA: 2 BV umístěné do Západního Německa (2/0), 4 BV do Itálie (4ovl/0), 1 BV do Francie (1/0).

Bonusové BV za dražbu: 1BV umístěný do Iránu (2ovl/0), 2 BV do Francie (3ovl/0), 2 BV do Západního Německa (4ovl/0).

Příprava hry v evropském regionu

Obr. 1: Příprava hry v evropském regionu a v horní části Blízkého východu

Toto je zcela standardní rozmístění. Nezapomeňte: o tom, kam položíte startovní žetony vlivu, se rozhodujete AŽ POTÉ, co si prohlédnete karty ve své ruce, Sověti velmi těsně uzavřeli Polsko a Východní Německo. Položili 1 BV do Jugoslávie, aby ohrozili Itálii a Řecko. Tento jeden BV je vždy riskantní, protože karta č. 22 „Nezávislí rudí“ může změnit situaci.

Stefan se snaží zbavit Sověty možnosti provést zřejmý první pokus o převrat a použije vydražené BV na posílení Íránu. Kromě toho upevnil pozici USA v Západní Evropě a zahrání karty č. 2 „Bodování Evropy“ by přineslo USA dominanci.

PRVNÍ KOLO

Fáze vyložení karet

SSSR: OLYMPI JSKÉ HRY (2 OB)
USA: BODOVÁNÍ BLÍZKÝ VÝCHOD (0 OB)

V této fázi si hráči volí v ruce kartu, kterou vyloží. Událost na kartě pak bude vyřešena. Jako první se řeší karta s vyšší operační hodnotou. V případě shody se jako první vyhodnotí karta USA.

Stefan provedl riskantní volbu a vybral hned na začátku kartu č. 3 „Bodování Blízký východ“. Kdyby SSSR zahrál úvodní kartu, která by mu umožnila umístit žetony vlivu, jistě by je umístil na Blízký východ a tato hra by se pro Stefana stala noční můrou. Bohužel karta, kterou Chris vyložil, neumožňuje hned v úvodu získat pro SSSR žádné vítězné body.

USA získaly 4 vítězné body (VB) za bodování Blízkého východu (ovládání Íránu) a SSSR uspořádal první poválečné Olympijské hry. Čistý zisk je +2 VB pro USA.

Akční tahy

1. akční tah SSSR: NATO (4 OB) na převrat v Íránu. Hod 6, vliv USA = 0, vliv SSSR = 4. SSSR získá 4 body na počítadle vojenských operacích (VO) a DEFCON se sníží na 4.

Toto je klasický začátek. Írán je klíčovou pozicí pro USA na Blízkém východě a nakonec i v Jižní Asii, kde se nachází cenný Afghánistán, Indie a Pákistán. Protože USA umístily na počátku body vlivu z počáteční dražby do Íránu, pro dosažení úspěchu bylo třeba použít kartu vyšší operační hodnoty. Chrisovi výborně vyšel hod.

Prezident Truman musel zaspat, když dovolil, aby dominance USA padla.

1. akční tah USA: FORMÓZSKÁ REZOLUCE (2OB) jako body vlivu. 1 BV přidán do Malajsie (1/0) a do Kolumbie (1/0).

Zdá se, že Stefan chtěl postavit SSSR před dilema. Ohrozil důležitou klíčovou zemi v Asii – Thajsko. Dále se pokouší o průnik do Jižní Ameriky. Pokud nedojde k jiné zajímavé události, SSSR dokáže pokusem o převrat vyřešit pouze jeden z těchto problémů.

Hra v Jižní Americe je příkladem střednědobého plánování. Nicméně klíčem k dobré hře ve Studené válce je zatlačit soupeře do defenzívy a změnit tak tempo hry. Přitom, musí hráč přestat reagovat a začít trochu plánovat. To je přesně to, o co se Stefan snaží.

2. akční tah SSSR: DESTALINIZACE (3OB) jako událost. Po 1 BV přidáno do Chile (0/1), Venezuely (0/1), Thajska (0/1) a Malajsie (1/1), po 1 BV odebráno z Finska (0/0), Jugoslávie (0/0) a po 2 BV z Íránu (0/2).

Jižní Amerika

Obr. 2: Jižní Amerika na konci 2. akčního tahu SSSR.

Naneštěstí pro Stefana, Chrisovi Sověti provedli perfektní protiúder. Chris by asi byl raději, pokud by měl o trochu více vlivu na mapě dříve, než začne svůj vliv přeskupovat, aby se vypořádal se Stefanovou akcí, nicméně přesto zaútočil. Najednou je Chris v ofenzívě jak v Jižní Americe, tak v Asii.

Thajsko

Thajsko před
a po převratu

2. akční tah USA: DOKTRÍNA ZADRŽOVÁNÍ KOMUNISMU (3OB) a pokus o převrat v Thajsku. Hod 1, bez efektu, USA získají 3 VO a DEFCON klesne na 3.

Pokus o smeč, ale bohužel mimo. Tím byla zmařena skvělá příležitost pro Američany. Sověti cítili nutnost přesunout se do Thajska, i když zde stále vzhledem k hodnotě DEFCON hrozil převrat. Případný úspěch by velmi posílil pozici USA v Asii. Indie a Pákistán by se tak velmi rychle dostaly do centra pozornosti USA. Ale nestalo se tak.

3. akční tah SSSR: RVHP (3 OB) jako body vlivu. Přidáno po 1 BV do Thajska (0/2ovl), Venezuely (0/2ovl) a Afghánistánu (0/1).

Chris využije oddychu, který mu poskytl neúspěšný americký pokus o převrat v Thajsku, a upevňuje své pozice v této zemi a v Jižní Americe. Toto není příliš slibný začátek pro zemi svobodných a vlast odvážných.

3. akční tah USA: INTERVENCE OSN (2 OB) spolu s kartou FIDEL (2 OB): jako událost. Převrat ve Venezuele. Hod 1, bez efektu, USA získají 2 VO a DEFCON klesne na 2.

Ajaj, asi musí někdo odstřelit lidi ze CIA! Zase dobrý nápad: pokud se včas vytvoří nůžky Kolumbie - Malajsie, pod tlak se dostanou dva různé cíle. Nejdříve se USA snažily využít Thajsko a pohořely. Nyní tahem, který ukazuje, že minulost je pouze začátkem, se USA bezúspěšně pokusily o převrat ve Venezuele. To bude velmi nepříjemná tisková konference v Bílém domě.

4. akční tah SSSR: VZNIK VARŠAVSKÉ SMLOUVY (3 OB) jako body vlivu. Přidáno po 1 BV do Brazílie (0/1), Argentiny (0/1) a Indonésie (0/1ovl). Viz obr. 2.

Z radosti nad americkým neštěstím se pán a paní Chruščovovi začali v Moskvě učit mambo. Sověti rozšířili svůj vliv v Jižní Americe a posílili sevření jihovýchodní Asie.

4. akční tah USA: BODOVÁNÍ EVROPA (0 OB). USA získají 5 VB, celkově jich mají 7.

Hráč se soustředí na vrcholné období války, a to má zde jistý vliv. Pozice USA v Evropě nebyla nijak zvlášť zasažena. Stefan získal bez přílišného povyku ze strany Sovětů zdarma pět snadných bodů díky bodování Evropy.

5. akční tah SSSR: TRUMANOVA DOKTRINA (1 OB – událost USA) jako body vlivu. Přidán 1 BV do Thajska (0/3ovl).

Chris zahrál událost USA. Trumanova doktrína by zpravidla mohla zničit vliv SSSR v Jugoslávii. Nicméně tento vliv byl odstraněn již dříve v důsledku karty č. 33 „Destalinizace“. I když událost USA nemá žádný efekt, je tato karta definitivně odstraněna ze hry.

5. akční tah USA: KOREJSKÁ VÁLKA (2 OB – událost SSSR) jako body vlivu. Přidány 2 BV do Jižní Koreje (2/0) viz obr. 3.

Asie

Obr. 3: Asie na konci 5. akčního tahu USA.

Situace se pro USA nevyvíjí vůbec dobře. Karta č. 1 „Bodování Asie“ je stále někde ve hře. Kdyby Stefan nezariskoval, mohla by to být velmi krátká hra. Proto zahrál Korejskou válku a doufá v dobrý hod. V tomto případě hodil, naštěstí, 1. Severokorejská invaze byla neúspěšná. Budoucnost značek Hyundai a Samsung je zajištěna. Navíc USA využijí této příležitosti k budování vlastní obrany.

6. akční tah SSSR: DE GAULLE V ČELE FRANCIE (3 OB) jako body vlivu. Přidán 1 BV do Afghánistánu (0/2ovl) a 2 BV do Pakistánu.

Ze strachu, že USA vlastní kartu č. 1 „Bodování Asie“, reagoval Chris na Stefanův korejský manévr útokem na Achillovu patu Asie - Pákistán. Navíc, vzhledem k tomu, že bodování Evropy již proběhlo, zahrání karty č. 17 „De Gaulle“ jako událost by nebylo příliš zajímavé.

6. akční tah USA: VZNIK CIA (1 OB) jako body vlivu. Přidán 1 BV do Jordánska (1/0). Viz obr. 4.

Blízký východ

Obr.4: Blízký východ na konci 6. akčního tahu USA.

USA se chtějí vrátit zpět na Blízký východ. Jako vstupní zemi si zvolily Jordánsko. Všimněte si, že Stefan nepoužil kartu jako událost. To proto, že si ji chce nechat v balíčku jako potenciální past na SSSR. Navíc karta č. 26 „Vznik CIA“ je jednou z těch karet, které je vhodné zahrát na začátku kola kvůli maximálnímu využití získaných informací.

DRUHÉ KOLO

(DEFCON se zvýší na 3, požadavky vojenských operací (VO) byly splněny oběma hráči a žádný neztrácí body).

Fáze vyložení karet

SSSR: RUDÉ NEBEZPEČÍ (4 OB)
USA: INDICKO-PÁKISTÁNSKÁ VÁLKA (2 OB)

Událost č. 31 „Rudé nebezpečí/čistky“ je vražedná karta. Jestliže ji máte v ruce, je určitě výhodné zahrát ji ve fázi vyložení karty. Chris tak učinil a vypadá to, že tím způsobil Američanům v tomto kole nepříjemnosti. Na všech kartách zahraných v tomto kole ztrácejí 1 operační bod. Stefan stále čeká na bodování Asie. Díky zahrané události č. 24 „Indicko-pákistánská válka“ může obávanou bodovací kartu využít ve svůj prospěch. Snahy USA se však minuly účinkem. Modifikátory indicko-pákistánské války odečtou 1 od hodu za každou přátelskou ovládanou zemi sousedící s cílem. Stefan hodně zariskoval a vybral si Pákistán (úspěch by znamenal 2 VB a výměnu sovětského vlivu za americký). Nicméně Írán a Afghánistán jsou sovětskými satelity. Proto USA musí hodit 6. Hodily však pouze 5. Získaly tak alespoň 2 VO.

Akční tahy

Panama

Panama před
převratem

1. akční tah SSSR: ARABSKOIZRAELSKÁ VÁLKA (2 OB), převrat v Panamě. Hod 5, vliv USA = 0; vliv SSSR = 2, SSSR získá 2 VO a DEFCON klesne na 2.

Sověti stále obracejí svou pozornost k předpokládané odměně ve vrcholném období války. Poté, co po 1. kole smyli krev, pokoušejí se proměnit svůj opěrný bod v Latinské Americe v mocnou základnu. To může pro Američany ve vrcholném období války znamenat pohromu. Křik „Yankee go home“ se rozléhá na jihu stále hlasitěji a hlasitěji. Navíc snížením hodnoty DEFCON na úroveň 2 zabránili Američanům v provedení pokusu o převrat v klíčové zemi.

1. akční tah USA: PĚTILETKA (2 OB-upraveno SSSR) jako body vlivu. Přidány 2 BV do Saúdské Arábie (2/0).

Stefan si znovu buduje pozice na Blízkém východě. Ví, že do Latinské Ameriky přístup získá, ale jestliže se nechá Chrisem vytlačit z Blízkého východu, bude mít s tím problém po celý zbytek hry.

2. akční tah SSSR: BODOVÁNÍ ASIE (0 OB). SSSR získá 6 VB, celkově má 1. Viz obr. 3.

Nyní je vidět, jak předvídavá byla Stefanova hra ohledně Pákistánu. Jeho úspěch by změnil celý průběh tohoto kola. Nyní se vliv na mapě a vítězné body začínají přesouvat k Sovětům.

2. akční tah USA: RUMUNSKÁ ABDIKACE (1 OB - nelze upravit SSSR) jako bod vlivu. Přidán 1 BV do Saúdské Arábie (3ovl/0).

Situace po 2. akčním tahu USA.

Obr. 5: Situace po 2. akčním tahu USA.

Stefan se pokouší namíchat koktejl bez citrónu. Přenechal Chrisovi Rumunsko (0/3ovl), což příliš nenaruší poměry v Evropě, a získal klíčovou zemi na Blízkém východě. Slušný obchod a ztráta 1 OB událostí č.31 „Rudé nebezpečí/čistky“ tolik nebolí. Obr. 5: Situace po 2. akčním tahu USA.

3. akční tah SSSR: DEKOLONIZACE (2OB) jako událost. Přidán 1 BV do Barmy (0/1), Angoly (0/1ovl), Nigérie (0/1ovl) a Alžíru (0/1).

Američané jsou hrozivě zatlačeni do kouta a Sověti se musí rozhodnout, jak pokračovat. Američané jsou pozadu v Latinské Americe a co jim takhle ještě zamotat hlavu v Africe? Č. 30 „Dekolonizace“ je pro Sověty zásadní a průlomová karta. Pokud budete hrát za USA, doufejte, že tuto kartu budete mít ve svých rukou. Chris ji zahrál znamenitě jelikož DEFCON je stále na 2. úrovni. Rozšířil dokonce svůj vliv v Africe do klíčových zemí s nízkou stabilitou bez obav z okamžitého amerického odvetného převratu.

3. akční tah USA: SOCIALISTICKÉ VLÁDY (2 OB – upraveno SSSR) na vesmírné závody. Hod 1. Přidány 2 VB. Celkově 3.

Všechny významné události, které nastaly v počátečním období, byly prosovětské. Stefan odolal tlaku. Nakonec alespoň se zadostiučiněním vystřelil pár „soudruhů“ z italského parlamentu na oběžnou dráhu. Použil totiž tuto kartu na vesmírné závody a tím se vyhnul prosovětské události.

4. akční tah SSSR: SKRČIT SE A PŘIKRÝT (3 OB – událost USA) na vesmírné závody. Hod 3. Zisk 2 VB. Celkově 2.

Jak se řekne rusky „Všechno, co umíš, zvládnu lépe“? Při nízké úrovni DEFCON je vzhledem k důsledkům velmi nebezpečné držet kartu č. 4 „Skrčit se a přikrýt“. Kromě toho USA vypustily satelit. Copak tomu mohou Sověti pouze přihlížet?

4. akční tah USA: NEZÁVISLÍ RUDÍ (1 OB – upraveno SSSR) jako body vlivu. Přidán 1 BV do JAR (2/0).

Stefan se nenápadně dere zpět. SSSR poskytl USA krátký oddech, když potřeboval odstranit kartu č. 4 „Skrčit se a přikrýt“ ze své ruky. Stefan použil svůj jeden operační bod k zajištění přítomnosti v Africe.

5. akční tah SSSR: ZAJATÍ NACISTIČTÍ VĚDCI (1 OB) jako body vlivu. Přidán 1 BV do Libanonu (0/1ovl).

Chris si všiml, že Stefan posílil svou pozici na Blízkém východě, a začal tedy provádět protiopatření. Avšak karta č. 18 „Zajatí nacističtí vědci“ není kartou, kterou chcete nechat v balíčku pro svého soupeře. Stefanova hra měla evidentně očekávaný efekt.

5. akční tah USA: SUEZSKÁ KRIZE (2 OB – upraveno SSSR) jako body vlivu. Přidány 2 BV do Francie (3ovl/0).

Na tomto příkladu vidíte, jak dobrý hráč dokáže neutralizovat nepříznivou kartu. Kartu č. 28 „Suezská krize“ využijí Sověti (Stefan je nechal hrát první) k odstranění 2 BV z Francie (1/0) a 2 BV z Velké Británie (3/0). Británie není bezprostředně ohrožena. Stefan proto umístil oba body vlivu do Francie. Rovnováha v Evropě se nezměnila a nebezpečí pro Francii je z balíčku pryč. Nicméně de Gaulle (karta č.17) stále číhá.

6. akční tah SSSR: NEPOKOJE VE VÝCHODNÍ EVROPĚ (3 OB – událost USA) jako body vlivu. Přidán 1 BV do Východního Německa (0/4ovl) a 2 BV do Iráku (0/3ovl).

Chris použil tuto kartu k posílení své pozice na Blízkém východě. Tentokrát mu však nehrozí událost č. 31 „Rudé nebezpečí/čistky“. Skutečně nesoupeří se Stefanem o nadvládu v Evropě, ale má eminentní zájem o ropu. USA sníží body vlivu v Rumunsku (0/2), Polsku (0/3ovl) a Východním Německu (0/3ovl). Obnoven byl pouze 1 BV ve Východním Německu.

6. akční tah USA: PAKT VZÁJEMNÉ OBRANY USAJAPONSKO (3 OB - upraveno SSSR) jako body vlivu. Přidány 2 BV do Francie (5ovl/0) a 1 BV do JAR (3ovl/0).

Za daných okolností mohl být hráč v pokušení zahrát tuto kartu jako událost. Vzhledem k události č. 31 „Rudé nebezpečí/ čistky“ se zdá být lákavé zajistit Japonsko jako klíčovou zemi pro bodování v dalším kole.. Ale odebrání 4 OB z amerického balíčku neodolá snad nikdo. V každém případě je pro Stefana asi vhodné vyvíjet aktivity v Evropě - vždyť De Gaulle (karta č.17) je stále ve hře a Evropa je jeho jediným světlým místem na mapě. Také v Africe si připravil dobrou výchozí pozici.

Situace v Evropě - konec 2. kola

Obr. 6: Situace v Evropě na konci 2. kola. (kliknutím obrázek zvětšíte)

TŘETÍ KOLO

(DEFCON je zvýšen na úroveň 3, oba hráči splnili požadavky vojenských operací a nikdo z nich neztrácí body. Balíček je znovu zamíchán.)

Fáze vyložení karet

USA: MARSHALLŮV PLÁN (4 OB)
SSSR: DEKOLONIZACE (2 OB)

Uf, nejenže sovětský hráč dostal všechny své vysoké karty. K Chrisovi se karta č. 30 „Dekolonizace“ dostala dokonce dvakrát! Nicméně událost č. 23 „Marshallův plán“ umožňuje Američanům pojistit si svou pozici v Evropě. Stefan přidal po 1 BV do Francie (6ovl/0), Západního Německa (5ovl/0), Velké Británie (4/0), Španělska (1/0), Řecka (1/0), Turecka (1/0) a Beneluxu (1/0). Sověti přivítali ve svých řadách nové soudruhy po revoluci v Alžíru (0/2ovl), Zairu (0/1ovl), JAR (3ovl/1) a Malajsii (1/2).

Akční tahy

Saudská Arábie

Saudská Arábie
před převratem

1. akční tah SSSR: PŘEBĚHLÍCI (2 OB – událost USA). Převrat v Saúdské Arábii. Hod 5, vliv USA = 2; vliv SSSR = 0, SSSR získá 2 VO a DEFCON klesne na 2. USA získá 1 VB. Celkově 3.

Chris s rozmyslem určuje tempo převratů. Zejména proto, že kontroluje některé zranitelné státy v Africe. Od použití události č. 103 „Přeběhlíci“ v Saudské Arábii nic zvláštního nečekal A skutečně se nic zásadního nestalo. Nicméně, jeho africké državy zůstaly v bezpečí.

1 akční tah USA: PAKT VZÁJEMNÉ OBRANY USAJAPONSKO (4 OB) jako body vlivu. Přidán 1 BV do Saudské Arábie (3ovl/0), 2 BV do Egypta (2ovl/0) a 1 BV do Řecka (2ovl/0).

Super, Stefanovi se podržení karty č. 27 „Pakt vzájemné obrany USA-Japonsko“ v balíčku vyplatilo. Použil ji už podruhé. Vykročil rázným krokem kupředu. Pojistil si Řecko a naznačuje, že snad dojde k bodování Evropy. Chris s tím v této fázi nemůže mnoho udělat. Naše aliance se Zemí vycházejícího slunce stále čeká na svou příležitost v balíčku. Zároveň využívá Chrisův pokus o převrat v prvním kole a umísťuje body vlivu do Egypta, čímž dále posiluje své šance na Blízkém východě.

2. akční tah SSSR: KONFLIKT V INDOČÍNĚ (2OB) jako událost. Přidány 2 BV do Vietnamu (0/2ovl). Bonus +1 k OB použitým v Jihovýchodní Asii.

Viděli jsme jakési náznaky další bodovací karty? Možná měl Stefan přece jen použít obranný pakt? Samozřejmě, ne. Chris stále dominuje v Asii. S ohledem na další požáry, které se musí hasit, se zdá dost těžké získat tuto poslední klíčovou zemi, aby si USA udržely v soutěži svou pozici.

2. akční tah USA: BODOVÁNÍ EVROPA (0 OB). USA získají 5 VB, Celkově 8.

Situace v Evropě

Obr. 7: Situace v Evropě v okamžiku bodování Evropy.

Žádné překvapení. Toto bylo celkem jasné i bez zbytečných aktivit v Řecku.

3. akční tah SSSR: SOCIALISTICKÉ VLÁDY (3 OB) jako body vlivu. Přidán 1 BV do Barmy (0/2ovl), Malajsie (1/3ovl) a 2 BV do Laosu (0/2ovl) (včetně bonusu za událost č. 9 „Konflikt v Indočíně“).

Pokud se během tahu vyskytly jakési pochybnosti, že se místo Evropy bude bodovat Asie, tak tato karta vše objasnila. Správné načasování je samozřejmě nade vše, ale po bodování Evropy bylo naprosto zbytečné zahrát tuto kartu jako událost. Chris ví, že karta č. 2 „Bodování Evropy“ nepřijde dříve, než bude někdy na začátku 7. kola znovu zamíchán balíček karet vrcholné fáze. Díky tomu, jak Chris hrál v jihovýchodní Asii, si upevnil tamní výhodnou pozici pro kartu č. 1 „Bodování Asie“ i kartu č. 38 „Bodování Jihovýchodní Asie“, které přijdou v balíčku vrcholné fáze.

3. akční tah USA: OLYMPIJSKÉ HRY (2 OB) jako body vlivu. Přidány 2 BV do Izraele (3/0).

Stefan je každopádně rozhodnut, že nenechá Blízký východ padnout. Ovládá Evropu, ztratil Asii. V Latinské Americe a Africe se situace nevyvíjí vůbec dobře. Pokud se neudrží na Blízkém východě, Chris se tam vplíží. Izraeli nyní arabsko-izraelská válka příliš nehrozí a proto se mu dostane ze strany USA trochu přízně.

4. akční tah SSSR: BODOVÁNÍ ASIE (0 OB). SSSR získá 6 VB, celkově 2.

Situace v Asii

Obr. 8: Situace v Asii v okamžiku bodování Asie.

Opět žádné překvapení. Chris naznačil tento tah dříve zahráním události č. 9 „Konflikt v Indočíně“. Je však překvapující, že navzdory tomu, jak Chris výborně hraje a jaké karty má k dispozici, se ukazatel VB stále neposouvá na stranu SSSR.

4. akční tah USA: ARABSKO-IZRAELSKÁ VÁLKA (2 OB událost SSSR) jako body vlivu. Přidán 1 BV do Izraele (4ovl/0) a 1 BV do Jordánska (2ovl/0).

Velmi chytré. Stefan použil dva operační body této karty na získání výhody modifikátorů k této události. Jelikož nyní ovládá Izrael, Egypt a Jordánsko, SSSR nemůže v tuto chvíli uspět při hodu spojeným s touto událostí. Avšak SSSR získá alespoň 2 VO. Velmi pěkně takticky zahráno. Sovětská událost vyšla naprázdno a ještě zvýšila vliv Stefana na Blízkém východě.

5. akční tah SSSR: NATO (4 OB – událost USA) jako body vlivu. Přidán 1 BV do Sýrie (0/2ovl), Brazílie (0/2ovl), a 2 BV do Chile (0/3ovl).

Sověti aktivovali událost č. 21 „NATO“. Evropa však sotva patří v této době mezi jejich cíle nebo zájmy. Místo toho odrážejí útok na Blízkém východě a zatápějí soupeři v Jižní Americe.

5. akční tah USA: INTERVENCE OSN (2 OB) spolu s kartou BLOKÁDA (1 OB) jako událost. Přidán 1 BV do Libye (1/0).

Uf, vždy je nepříjemné, když karta č. 10 „Blokáda“ zůstane v balíčku, ale je to zřejmě lepší než ji zahrát. Jelikož má „Blokáda“ hodnotu 1OB, nesplňuje požadavky na hod ve vesmírných závodech. Pohyb v Libyi naznačuje Stefanovu touhu dominovat na Blízkém východě a zároveň nehrát jen defenzivně. Nicméně Násir (karta č. 15) může vyvolat velmi rychle zmatek v Egyptě a změnit situaci.

Kostarika

Kostarika před
a po převratu

6. akční tah SSSR: ZÁKAZ JADERNÝCH ZKOUŠEK (4 OB) jako body vlivu. Přidán 1 BV do Argentiny (0/2ovl) a 3 BV do Kostariky (0/3ovl).

Chris si chytře připravuje pozici dominance pro bodování Střední Ameriky. Je až k nevíře, jakou má zde převahu. Jestliže tato bodovací karta přijde brzy, bude to pro Stefana znamenat několik velmi nepříjemných kol.

6. akční tah USA: NÁSIR (1 OB – událost SSSR) na pokus o převrat v Kostarice. Hod 5. Bez efektu, USA získaly 1 VO.

Ale ne, situaci na Blízkém východě nyní Američanům zkomplikoval Abdel (a převrat v Kostarice jen taktak neuspěl). Všimněte si, že s tak nízkou kartou proti státu s tak vysokou stabilitou nebyla příliš šance na úspěch v Kostarice. Tím se však Stefan vyhnul penalizaci ztráty VB za nedostatek VO na konci kola. Snížil penalizaci na polovinu a ztratil pouze 1 VB. Nicméně se vzdal kontroly nad Egyptem. SSSR získá 2 body vlivu v Egyptě (1/2), zatímco vliv USA je snížen na polovinu, a to na 1 BV.

Situace na konci 3. kola.

Obr. 9: Situace na konci 3. kola. (kliknutím obrázek zvětšíte)

KONEC?

No, ani ne, ale snad jste si nemysleli, že odkryjeme všechna tajemství dvou nejlepších hráčů této hry? Pozoruhodné bylo, že Stefan vyhrál tuto hru při závěrečném bodování. Někdy během 5. kola se štěstí na karty a hody začalo otáčet. Najednou byl na koni Stefan a Chris musel řešit celou řadu nepříjemných amerických událostí. Samozřejmě, pokud hrajete hru dobře, necháte všechny tyto nepříjemné události soupeři v okamžiku, kdy se mu to nejméně hodí. Překvapení se nekonalo a Stefan získal na turnaji ve hře Studená válka další titul.

Chci poděkovat oběma, Chrisovi i Stefanovi, za ukázku toho, jak se tato hra má hrát správně. Také bych chtěl poděkovat asociaci Board Game Player’s Association za uspořádání nejen tohoto turnaje, na kterém si mohou hráči změřit své síly. Nakonec bych chtěl upřímně poděkovat Randy Pippusovi, který je excelentním hráčem Studené války a poskytl mně a Anandovi přepis této finálové hry, což nám významně pomohlo.

Předchozí kapitola ... Další kapitola ...